e-Defter

Maliyet Avantajlı, Çevreci Çözüm...

Logo e-Defter ile uygulaması ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgeleri, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanır ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilebilir. Böylece, defterlerin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemleri, elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanı tanır.

Elektronik Deftere Geçiş

Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan olan Logo e-Defter Uygulaması, sadece Logo Kullanıcılarının değil, Logo Kullanıcısı olmayan firmaların ihtiyaçlarına da çözüm sunar.

e-Defter Uygulamasını Kullanmaya Başlamak İçin:

  1. Gelirler İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapmanız,
  2. Mali Mühür veya Elektronik Sertifika temin etmeniz ve ardından yüklemeniz,
  3. Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programını yüklemeniz,
  4. Java ürününe ait son versiyonu yüklemeniz gerekmektedir.

Operasyonel Maliyet Avantajları

e-Defter uygulamasıyla baskı, kağıt, arşivleme ve kartuş masraflarından tasarruf elde edilirken, işgücü, zaman ve onay maliyetleri gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlanmış olur.

e-Defter Danışma Hattı

+90 224 272 35 78 numaradan bize ulaşabilir ve sorularınızı sorabilirsiniz.