Veri Toplama ve Raporlama

İntegral Yazılım > Ürünler > Proje Çözümleri > Veri Toplama ve Raporlama

Merkezi ERP çözümleriyle entegre bir şekilde çalışarak sahada operasyon ile ilgili dağıtım kanallarında oluşan tüm verilerin (Fatura, Sipariş, Stok, Müşteri Bilgileri) tek merkezde toplanması ile merkez ve saha arasında ortak bir dil oluşturur. Satış ekiplerine kendi müşterilerini ve bölgelerini analiz edebilme imkanı sağlarken, yönetim kadrosuna geniş bir bakış açısı sunarak, doğru kararlar alınmasına ve stratejiler oluşturulmasına olanak sağlar.

Konsolide Veriler

Sahada operasyon ile ilgili dağıtım kanallarında oluşan tüm verilerin (Fatura, Sipariş, Stok, Müşteri Bilgileri) tek merkezde ve doğru bir şekilde toplanmasını, kalite kontrolünü, güncel kalmasını mümkün kılar. Alınan verilerin merkezi olarak doğrulanması ve geri besleme ile kaynağında düzeltilmesi, sahada kullanılan tüm ortak verilerin merkezden gönderilmesi ile kalitesi çok yüksek bir vertabanı oluşturmaya imkan verir. Merkezi ERP çözümleriyle entegrasyon imkanı sunarak, sistemler arasında ortak bir dil oluşturur.

Etkin Tahminleme

Merkeze toplanan veriler üzerinden hazırlanan raporlamalar ile satış ekiplerine kendi müşterilerini ve bölgelerini analiz edebilme imkanı sunulabilir. Geçmişe yönelik satış kârlılık analizleri ve geleceğe yönelik tahminleme yapılabilir. Çok yönlü kârlılık analizleri ve coğrafyaya göre hazırlanabilen görsel analizler ile yönetim kadrosuna geniş bir bakış açısı sunarken, doğru kararlar alınmasına ve startejiler oluşturulmasına olanak sağlar. Kullanıcı öngörü ve analizini kolaylaştırmak adına Satış / Karlılık Takibi, Karlılık Simülasyonu, Ziyaret Aktivite Analizi, Sipariş Önerisi, Hedef Takibi / Analizi gibi raporlar alınabilir.

Mobil Erişim İmkanı

Satış ve dağıtım süreçlerinize ait verilere mobil cihazlarınızdan erişim sağlayabilir, veri girişi yapabilir ve raporlar alabilirsiniz. Yer ve zamandan bağımsız olarak operasyonlarınızı yönetme ve analiz etme imkanı sağlar.

Hızlı ve Doğru Analizler

Toplama aşamasında tutarlılığı ve doğruluğu sağlanmış olan veri, raporların güvenilir sonuç üretmesine zemin hazırlar. Sahadaki verilerin doğru konsolidasyonu, doğru ve hızlı analizler yapılmasını mümkün kılar. Kullanıcı yetkilendirme fonksiyonunun esnekliği ve istenilen sayıda hiyerarşi ve gruplamaya olanak tanıması sayesinde raporlama daha hızlı yapılmaktadır. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen raporlar ile tüm satış ve dağıtım kanalına ait verilerin merkezden analiz edilmesine olanak sağlar. Hedef başarı ölçütlerinin kontrolünü ve verimlilik analizlerinin yapılmasını kolaylaştırır.