İK Çözümleri

İntegral Yazılım > Ürünler > İK Çözümleri

Farkı Yaratan İnsandır…
Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş, iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin doğru işi yaptıkları firmalarda insan faktörü başarı grafiğini yükseltmede belirleyici olur.

Logo, sunduğu İnsan Kaynakları çözümleri sayesinde firmaların verimli insan gücü ile misyon ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı, işgücü maliyetlerini azaltmayı hedefler.

TİGER HR

Tiger HR, web tabanlı modüler yapısı ve sunduğu güçlü entegrasyon seçenekleri ile tüm İK süreçlerinizin verimini arttırır!

J-GUAR İK

Çeyrek yüzyıldır hayatı kolaylaştıran yazılımlar sunan Logo, web tabanlı çözümü   j-guar İK ile İnsan Kaynakları süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetme olanağı sunarken verimlilik ve üretkenlik artışı sağlar.

NETHR

sağladığı modern vizyon ile internet / intranet üzerinden, İK bölümünün yüksek performansla kullanabileceği interaktif uygulamalar sunar.

BORDRO PLUS

Bordro Plus; GO 3, Tiger Plus ve Tiger Enterprise çözümleri ile entegre çalışabilen eksiksiz bir bordro işleme ve takip programıdır.